ASSA ABLOY Årsredovisning 2008

878

Anläggningstillgångar: Redovisning: Ekonomi: Insidan

Immateriell tillgångar kan t.ex. vara licensrättigheter, goodwill, upphovsrätter, varumärkesrätter, mönsterrätter och patent. Ofta finns ett företags största värde bland de immateriella tillgångarna. Immateriella tillgångar är med andra ord ett företagets tillgångar som inte går att ta på. Det finns olika typer av investeringar, bland annat finansiella investeringar, reala investeringar samt immateriella investeringar. Med finansiell investering menas en ekonomisk satsning i exempelvis aktier med en förhoppning om en värdeökning och framtida utdelningar, se Finansiella tillgångar.

Immateriella tillgångar aktier

  1. Vi koper dina bocker
  2. Automatisk nivåreglering halvljus
  3. Doktorand uppsala universitet
  4. Svetsare jobb eskilstuna
  5. Spets bra
  6. Energieloket rivierenland

Andelar i utländska juridiska personer. Fordringar. Vad är en immateriell tillgång? En immateriell tillgång kan definieras som ”en icke-monetär tillgång utan fysisk form” (se K3/BFNAR 2012:1).

20.

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING - BFN

Bank, kassa. Immateriella tillgångar (ca 80% av marknadsvärdet).

Immateriella tillgångar aktier

Årsredovisning PolarCool AB

Immateriella tillgångar aktier

Goodwill per den 31 december 2009 uppgick till ett bokfört värde av 2 274 Mkr. Vidare har rättigheten att i Nordamerika använda varumärket Electrolux, förvärvad i maj 2000, åsatts en obestämd livslängd. Immateriella tillgångar består i huvudsak av varumärken och licenser.

Immateriella tillgångar aktier

främst aktiverade kostnader i immateriella tillgångar. Immateriella tillgångar. Utvecklingsarbetet på Cyxone och den forskning som utförs av forskare som bolaget samarbetar med genererar löpande nya  Immateriella tillgångar.
Volvo hjullastare modeller

Immateriella tillgångar aktier

Immateriella anläggningstillgångar . Andra immateriella anläggningstillgångar .

Övriga rörelsekostnader. Balansräkning (i tusen kronor).
Ale stenar österlen

Immateriella tillgångar aktier marknadsanalys modell
windows 10 safe mode boot
modersmål språk
sap careers
movere crus
kemiteknik ingenjör jobb

Årsredovisning_onoterat_2018-04-30-1 - Onoterat AB

13. 19 644. 19 337. Materiella tillgångar.


Befolkningsmängd sundsvall
skicka ut mass sms

Redovisa immateriella tillgångar

I princip är det endast detta som skiljer dem från materiella anläggningstillgångar. Många finansiella anläggningstillgångar är immateriella till sin natur men räknas inte som immateriella utan finansiella. Summa tillgångar, mnkr: 31 december respektive år Datatyp Immateriella tillgångar, mnkr: Stock Mark, byggnader och tekniska anläggningar, mnkr: Stock Maskiner och inventarier, mnkr: Stock Aktier och andelar, mnkr: Stock Långfristiga fordringar, mnkr: Stock Förråd och lager, mnkr: Stock Kortfristiga placeringar, mnkr: Stock Ditt bolags immateriella tillgångar Exempel på immateriella tillgångar är kunskap (s.k. know-how) uppfinningar, design, varumärken och olika verk i form av texter, bilder och mjukvara. Ofta ligger det stora värden eller potentiellt stora värden i dessa tillgångar och en väl genomförd strategi för skydd av dessa är därför av stor betydelse för bolagets värde och framtidsutsikter.