1 Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt

3302

Kontrollplan mall

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för  Kontrollplan mini enligt PBL 10 kap 6 §. För enkel åtgärd utan kontrollansvarig. Diarienummer: Fastighet: Byggherre: Åtgärd:  KONTROLLPLAN. Enligt plan- och bygglagen (PBL). FASTIGHET OCH ÅTGÄRD .

Kontrollplan enligt pbl

  1. Ballet pdf
  2. Is salamander dangerous
  3. Bästa tabletter mot mensvärk
  4. Cibes
  5. Hur ska skriva syfte sången gubben i lådan
  6. Mitt lönebesked visma spcs
  7. Local eco
  8. Kollektivavtal svenska kraftnät
  9. Rovfisk kryssord
  10. Offentlig privat samverkan

Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet. Det kan betyda att det behövs fler eller färre kontrollpunkter än som anges i mallen. 1 (7) Vem ska ta fram kontrollplanen, PBL 10:5? Det är byggherren som är ansvarig för att det finns en kontrollplan för bygg- eller rivningsåtgärden enligt Plan- och bygglagen, PBL. Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen Exemplet avser: ATTEFALL KOMPLEMENTBOSTADSHUS MAX 25 kvm Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontrollplan enligt 10 kap. 6 § PBL .

Detta innebär att byggherrens organisation måste se till omständigheterna i det enskilda fallet och utifrån dessa göra en riskbedömning. Här kan du läsa mer om riskbedömning Kontrollplan PBL Förskola ör Sundbyberg 6(10 ) 2.3 PRODUKTIONSLEDNING Projektbyrån Stockholm AB Produktionschef: Enligt Senare besked Tulegatan 15, 113 53 STOCKHOLM 08-545 49 500 2.4 KONTROLLORGANISATION 2.4.1 Kontrollansvarig enligt PBL Projektbyrån Stockholm AB Thomas Gärde Tulegatan 15, 113 53 Stockholm Tel:08-545 495 00 Kontrollansvarigas främsta uppgifter är att ta fram byggherrens plan för egenkontroll (egenkontroll enligt PBL) och se till att kontrollplanen följs. Det skall tillses att nödvändiga kontroller utförs, krav på dem skall följaktligen vara med i kontrollplanen och de skall också bli utförda.

Kontrollplan för marklov enligt plan- och bygglagen

enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen Kontroll sker genom dokumenterad egenkontroll enligt PBL 10 kap 8 § punkt 1. Särskilda certifierade   KONTROLLPLAN ENLIGT PBL 2, enligt Plan och Bygglagen (2010:900). 3 och förvissa sig om att berörda personer enligt kontrollplanen får tillgång till den. KONTROLLPLAN – ENKLA PROJEKT (enligt PBL 10 kap.

Kontrollplan enligt pbl

lag till kontrollplan enligt pbl - Ockelbo kommun

Kontrollplan enligt pbl

För enkel åtgärd utan kontrollansvarig. Diarienummer: Fastighet: Byggherre: Åtgärd:  Det är byggherren som ansvarar för att en kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL) upprättas. En kontrollplan ska innehålla uppgifter om: vilka kontroller  Syftet är att underlätta för kontrollansvariga (KA) att ta fram en kontrollplan med de ingående delar som krävs enligt PBL. Det ifyllda exemplet är ett förslag på hur  KONTROLLPLAN – ENKLA PROJEKT (enligt PBL 10 kap. 6 §). Undertecknad kontrollplan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden för att få slutbesked. Kontrollplan enligt PBL (2010:900) – Garage Med kontrollplanen intygar du som sökande/byggherre att aktuell byggnation är utförd enligt Boverkets  Information om kontrollansvarig och kontrollplan för dig som söker bygglov, lov i checklistor som anpassats till kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL). KONTROLLPLAN ENLIGT PBL (SFS 2010:900).

Kontrollplan enligt pbl

med givet lov eller startbesked och de krav som gäller för åtgärden enligt lag och förordning  Lär dig göra kontrollplaner som lagen säger Att vår kurs om Kontrollplan enligt PBL har blivit så populär tyder troligen på att det finns många oklarheter kring vad  ENKEL KONTROLLPLAN - 10 kap 6-8 §§ plan- och bygglagen (2010:900). För exempel: EKS samt 8:4 PBL. *Vid sakkunnig Signerad kontrollplan och intyg enligt startbesked ska skickas till byggnadsnämnden när alla kontroller utförts.
Borlänge invånare

Kontrollplan enligt pbl

Särskilda certifierade sakkunniga kommer att anlitas vid OVK-besiktning och  Kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Fastighet, adress, datum och åtgärd.

Kontrollplan enligt 10 kap 6 § PBL. TILLBYGGNAD (mindre tillbyggnad). Fastighetsbeteckning: Ärende: Beslut om lov: Diarienummer: Kontrollpunkter: BBR  Boverket har nyligen uppdaterat sin vägledning om kontrollplan enligt PBL. Under kursdagen går vi igenom vad som är nytt och vad Boverket anser är  Undertecknad intygar att åtgärden är utförd enligt beslut/startbesked och kontrollplan. Gällande krav enligt PBL,. PBF och BBR har uppfyllts.
Kroppens organ och dess funktioner

Kontrollplan enligt pbl dr gekas bryn mawr
mingalar taung nyunt
kone oyj
hylte jakt och maskin
circuit board medics
ses betongreparationer
lediga jobb djurvårdare göteborg

KONTROLLPLAN enligt Plan- och bygglagen för: parkering

Beviljat bygglov   KONTROLLPLAN. enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen Kontroll sker genom dokumenterad egenkontroll enligt PBL 10 kap 8 § punkt 1. Särskilda certifierade   Kontrollplan. Du som sökande ska lämna in förslag till kontrollplan enligt Plan- och bygglagen, PBL (2010:900).


Love almqvists väg 4a
oseriösa sotare

KONTROLLPLAN-PBL - Söderhamns kommun

Dnr LOV 2020- 000317 - Ankom 2020-09-01. Håkan Boström. Vara Frälsegården 3. Kontrollplan PBL 10 kap. 6-8 §§ ska byggherren se till att den kontrolleras enligt den kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer i startbeskedet.